Tarieven

HUURTARIEVEN PER WEEK

Zie voor de gedetailleerde tarieven bij de pagina Beschikbaarheid.

 • De eindschoonmaak is in het tarief inbegrepen
 • Elektriciteitsverbruik wordt afgerekend aan de hand van de tellerstand. Deze tellerstand wordt zowel bij aankomst als bij vertrek genoteerd. De elektriciteitsmeter bevindt zich in de eerste berging. (Berekening : 5 €/week + 0,0830€/kWh)
 • Waarborgsom 250 €
 • Bedlinnen en badlinnen en keukenlinnen dient te worden meegebracht door de huurders
 • Huisdieren zijn niet toegelaten
 • Voorschot van 50% en waarborg te betalen bij de reservering. Het saldo dient uiterlijk 6 weken voor de aanvang van de huurperiode volstort te zijn.

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Betaling
Betalingen gebeuren op volgend adres:

Danny Goffin-Champagne
Tweevoetjesweg 16/7
3740 Bilzen
Rekeningnummer: BE50 7350 0005 1518
Vermelding: Voorschot of saldo + huurdata

 • Het voorschot dient betaald te worden binnen de 10 dagen na de bevestiging van de reservering, zo niet vervalt de overeenkomst automatisch en staat het de verhuurder vrij het goed voor dezelfde termijn opnieuw aan te bieden aan derden.
 • Het saldo van de huursom en de de waarborg, dienen integraal te zijn voldaan uiterlijk 6 weken voor aankomst middels bankoverschrijving.
 • Boekingen binnen de 6 weken voor aanvang van de huurperiode dienen volledig betaald te worden binnen de 10 dagen na reservering en vóór aanvang van de huurperiode.

Waarborg
De waarborg dient om volgende kosten te dekken : de eventuele schade, de vervanging van gebroken of verloren zaken van het verhuurde goed, zowel binnen als buiten, met inbegrip van inrichting, decoratie, inboedel … niet te wijten aan het normale gebruik ervan. De waarborg wordt teruggestort binnen een redelijke termijn die het mogelijk maakt de eindafrekening op te maken.

In geval van schade en in geval van ontoereikendheid van de waarborg, kan de verhuurder de betaling van bijkomende vergoedingen opeisen. Terugstorting van de waarborg houdt niet automatisch in dat de verhuurder erkent dat er geen schade aan het verhuurde goed zou zijn berokkend.

Het elektriciteitsverbruik wordt eveneens via de waarborg verrekend.

Annulering door de huurder
Een reservering per mail of post is bindend en bij reservering gaat u automatisch akkoord met de algemene huurvoorwaarden beschreven op onze site en bijgevoegd bij het huurcontract.

Annuleringsvoorwaarden
Annuleringen, om welke reden dan ook, moeten telefonisch aan ons worden doorgegeven en schriftelijk worden bevestigd.

De annuleringskosten bedragen:

 • binnen de 10 dagen na de reservering: 50 €
 • bij annulering tot 8 weken voor de dag van aankomst: 50% van de huursom, zijnde de aanbetaling
 • bij annulering vanaf 8 weken tot 4 weken voor de dag aankomst: 75% van de huursom
 • bij annulering vanaf 4 weken tot de dag van aankomst: de volledige huursom.

Wij adviseren u om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Opzegging
Bij gebrek aan betaling van het geheel of deel van de huursom, waarborg, verbruikskosten of schoonmaakkosten tegen de vastgestelde termijn(en) of bij niet navolgen van één van de in dit contract vermelde clausules kan de verhuurder, binnen de 48 uur na aanmaning, de ontbinding van het contract opeisen.

Schoonmaak
De huurders dienen de woning opgeruimd achter te laten. Alles dient terug op zijn oorspronkelijke plaats te staan. Er wordt geen vuile vaat achtergelaten. Afwasmachine, koelkast en vuilemmers zijn leeg bij vertrek (ook de afvalemmers op de slaapkamers, de badkamers en de toiletten). Huisvuil, glas en papier zijn weggebracht. De wc’s zelf (wc-pot, deksel, onder de deksel) dienen proper te zijn (ook de poetsvrouw verdient respect). Bij ingebrekestelling wordt 10 € per onderdeel aangerekend.
terras